kentro-mastoy

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, με γνώμονα τις ανάγκες καθώς και την καλύτερη φροντίδα της γυναίκας, δημιούργησε το πιο σύγχρονο Κέντρο Μαστού στην Κεντρική Ελλάδα. Το Κέντρο Μαστού διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό καθώς και μια μεγάλη ομάδα εξειδικευμένων ιατρών, με πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού.

Στο Κέντρο διενεργείται προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) μαστού, όλες οι διαγνωστικές και θεραπευτικές εξετάσεις, όλες οι επεμβάσεις για την καλοήθη και κακοήθη παθολογία του μαστού καθώς και η μετεγχειρητική παρακολούθηση, κυρίως των περιπτώσεων καρκίνου μαστού.

Βρίσκεται σε έναν ενιαίο, αυτόνομο και αισθητικά άρτιο χώρο, με ανεξάρτητη γραμματεία και ιατρεία, όπου έχει συγκεντρώσει κορυφαίους Ακτινοδιαγνώστες / Ακτινολόγους και Χειρουργούς εξειδικευμένους στο μαστό παρέχοντας τη δυνατότητα για 2η ιατρική γνωμάτευση από τους καλύτερους ιατρούς της Κεντρικής Ελλάδας, όλων των ειδικοτήτων.

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

  • Με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένη και σφαιρική αντιμετώπιση των ασθενών, το Κέντρο Μαστού πλαισιώνεται από ιατρούς πολλαπλών ειδικοτήτων και από έμπειρο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.
  • Χρησιμοποιεί καινοτόμες εφαρμογές παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως τον ψηφιακό ιατρικό φάκελο ασθενή (ECH), ένα εξελιγμένο λογισμικό, το οποίο έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής, επεξεργασίας, αρχειοθέτησης και εύκολης πρόσβασης σε κάθε ιατρική πράξη και απεικόνιση των ασθενών.
  • Συνεργάζεται με το Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας, το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής.
  • Υποστηρίζεται από εξειδικευμένο Ογκολογικό Συμβούλιο Μαστού, για την αναλυτική διερεύνηση ογκολογικών περιστατικών που χρήζουν συνεργασίας όλων των προαναφερόμενων ειδικοτήτων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας που εμπλέκονται στην αντιμετώπισή του.
 • ΆΡΙΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

  • Διαθέτει τον πρώτο εξειδικευμένο Υπερηχοτομογράφο μαστού LogiqP10, με σημαντικά υψηλότερη ευκρίνεια και με δυνατότητα ελαστογραφίας ShearWave.
  • Διαθέτει τον τελευταίας τεχνολογίας Ψηφιακό Μαστογράφο με δυνατότητα τομοσύνθεσης σε πυκνούς μαστούς με ελάχιστη ακτινοβολία, ο οποίος υποστηρίζει και στερεοτακτική βιοψία και τοποθέτηση σύρματος hook, με ακρίβεια χιλιοστού, για τη σήμανση της πιθανής βλάβης.
  • Σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους ακτινοδιαγνώστες παρέχεται άριστη διάγνωση, ακόμη και πολύ μικρών καρκίνων. Η διάγνωση καρκίνων < 1εκ είναι υψίστης σημασίας, καθώς το αποτέλεσμα της αντιμετώπισης τέτοιων όγκων είναι σχεδόν πάντα η ίαση.
  • Πραγματοποιούνται μαγνητικές τομογραφίες μαστών σε Μαγνητικό Τομογράφο 1.5 TESLA.
  • Το Κέντρο Μαστού υποστηρίζεται από πολλαπλές χειρουργικές αίθουσες με  δυνατότητα σήμανσης λεμφαδένα φρουρού, είτε με ραδιοϊσότοπα είτε με εξωσκόπιο & ICG (ανίχνευση με πράσινη ινδοκυανίνη).
  • Εντοπισμός – Σήμανση φρουρού λεμφαδένα. Στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής την ημέρα του χειρουργείου χορηγείται στην ασθενή υποδορίως το ραδιοϊσοτόπο γύρω από τη θηλή του μαστού στον οποίο έχει εντοπιστεί το εύρημα. Σε περίπου 20΄ το ραδιοϊσότοπο οδηγείται στο λεμφαδένα φρουρό και ακολουθεί λεμφοσπινθηρογράφημα με γ-camera. Μετά την ολοκλήρωση των λήψεων της αντίστοιχης μασχαλιαίας χώρας και με την καθοδήγηση ραδιοανιχνευτή (Geiger), o πυρηνικός ιατρός εντοπίζει το φρουρό λεμφαδένα και μαρκάρει το σημείο.
  • Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο αποτελεί τον πυλώνα του Κέντρου Μαστού. Σε βιοψίες μαστού με βελόνα γίνεται η προ-εγχειρητική διάγνωση των κακοηθειών και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ανοσοϊστοχημείας και των μοριακών τεχνικών, λαμβάνονται αποφάσεις για την περαιτέρω αντιμετώπιση των ασθενών. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις εξετάζεται ο λεμφαδένας φρουρός, είτε κατά τη διάρκεια μίας επέμβασης με ταχεία βιοψία, είτε σε δεύτερο χρόνο, με σύγχρονη ανοσοϊστοχημική διερεύνηση για την ανίχνευση μεταστατικής νόσου.
   Για τα παρασκευάσματα ογκεκτομών αλλά και μαστεκτομών ακολουθούνται τα πρωτόκολλα μακροσκοπικού χειρισμού, όπως έχουν καθοριστεί από το Royal College of Pathology. Το τμήμα είναι στελεχωμένο με Παθολογοανατόμους οι οποίοι έχουν μακρόχρονη εξειδίκευση στον μαστό, συμμετέχει δε σταθερά σε πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας, τόσο σε ιστοπαθολογικές διαγνώσεις, όσο και σε ανοσοϊστοχημεία με τον παγκόσμιο φορέα Labquality της Φινλανδίας.
  • Το Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας συνεργάζεται με το Κέντρο Μαστού στο πλαίσιο αντιμετώπισης κακοηθειών. Ακολουθούνται τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ενώ διεξάγονται κλινικές μελέτες. Η εξειδικευμένη εμπειρία των Παθολόγων-Ογκολόγων αλλά και η ιδιαίτερη μετεκπαίδευση τους, διασφαλίζουν την βέλτιστη ποιότητα στην παροχή των ιατρικών υπηρεσιών της παθολογικής ογκολογίας.
  • Η ακτινοθεραπεία μαστού στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πραγματοποιείται με γραμμικούς επιταχυντές τεχνολογίας αιχμής. Η τεχνολογία που διαθέτει το Κέντρο επιτρέπει να γίνεται η θεραπεία με μεγάλη ακρίβεια στον στόχο και η κατανομή της δόσης είναι εξαιρετική. Αυτό επιτρέπει την άριστη αποτελεσματικότητα και τις ελάχιστες επιπτώσεις στους υγιείς ιστούς.
 • ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Πραγματοποιούνται σύγχρονες χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, όπως επεμβάσεις διατήρησης του μαστού, ογκοπλαστικής και αποκατάστασης.
 • ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

  • Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις ασθενείς και τις οικογένειές τους με τη διενέργεια γενετικής συμβουλευτικής και γονιδιακών ελέγχων από εξειδικευμένους γενετιστές που προσεγγίζουν την πιθανότητα κληρονομικότητας του καρκίνου του μαστού.
  • Πιο συγκεκριμένα, πραγμαοτποιείται γονιδιακός έλεγχος για BRCA1, BRCA2, PALB1, MSH2, CHEK2, TP53, ATM και XRCC2
 • ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

  Οι ασθενείς με λεμφοίδημα παρακολουθούνται από ομάδα ειδικών φυσικοθεραπευτών στην Μονάδα Λεμφοιδήματος.
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην υποστήριξη των ασθενών με τη βοήθεια ειδικών ψυχοθεραπευτών.
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:

  • Μονάδα επιμέτρησης γυναικών μεγάλου κινδύνου για καρκίνο μαστού
  • Τμήμα Στατιστικών αναλύσεων
  • Υπηρεσίες ειδοποίησης / υπενθύμισης και επαναπρογραμματισμού των ραντεβού για απεικονιστικό ή κλινικό έλεγχο του μαστού βάσει της τελευταίας εμμήνου ρύσεως (ΤΕΡ) ή άλλων παραμέτρων.
 • ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

  Στο Κέντρο Μαστού αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ειδικές ομάδες ασθενών όπως:

  • Οι γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού κάτω των 35 ετών.
  • Οι γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της κυήσεως.
  • Οι άτοκες νεαρές ασθενείς όπου δίνεται η δυνατότητα διατήρησης της γονιμότητας με στόχο να μπορούν να τεκνοποιήσουν μετά τη θεραπεία τους και κατά τον χρόνο που θα το επιτρέπει η γενική τους κατάσταση.
  • Ασθενείς που ολοκλήρωσαν την θεραπεία τους και κρίθηκε ότι μπορούν να τεκνοποιήσουν. Παρακολουθούνται ειδικά σε συνεργασία με το Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα μας σε αυτές τις κατηγορίες ασθενών είναι εξαιρετικά. Την τελευταία τριετία έχουν γεννηθεί περίπου 50 παιδιά η μητέρα των οποίων νόσησε από καρκίνο μαστού.
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

  Το Κέντρο Μαστού του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Πληροφορίες

Τηλέφωνο τμήματος:

Ωράριο λειτουργίας:

Νέα