Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

Ειδικός Μαστολόγος
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική