Παθολογικό Τμήμα

Παθολογικός Τομέας
Παθολογικό Τμήμα
Πληροφορίες
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ώρες Λειτουργίας:
Στελέχωση
Επιστημονικά υπεύθυνος