Παθολογικό Τμήμα

Παθολογικός Τομέας
Παθολογικό Τμήμα

Πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Ώρες Λειτουργίας:

Στελέχωση

Επιστημονικά υπεύθυνος