Προφιλ ιατρού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Παθολογικού Τμήματος, Επιμελητής Α΄ Παθολογικής Κλινικής
  1. Γενική Κλινική