Κορωνοϊός και Αλλεργίες

Κορωνοϊός και Αλλεργίες Γράφει ο Πούλιος Γεώργιος
Ειδικός Αλλεργιολόγος Ενηλίκων & Παίδων
Συνεργάτης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

 

Η νόσος COVID-19, που πλήττει τη χώρα μας και οφείλεται στον κορωνοϊό του αναπνευστικού συστήματος SARS-CoV-2, αφορά κυρίως σε κοινά όργανα – στόχους με την αναπνευστική αλλεργία, η οποία αυτή την εποχή, επίσης, βρίσκεται σε έξαρση.

Οι ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα στην Ελλάδα αποτελούν το 20% του γενικού  πληθυσμού, ενώ οι ασθενείς με άσθμα το 10%. Ο πιο συχνός φαινότυπος του άσθματος είναι ο αλλεργικός (70%). Το 30% των ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα έχει άσθμα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με αλλεργικό άσθμα έχει συμπτώματα ρινίτιδας.

Οι δύο αυτές κλινικές εικόνες συνδέονται, με αποτέλεσμα να τις θεωρούμε εκφράσεις ενός συνδρόμου ενιαίων αεραγωγών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας ασθενής που δεν  ρυθμίζει σωστά τη ρινίτιδα του θα έχει επιβάρυνση ως προς το άσθμα του.

Ο SARS-CoV-2 (COVID-19) είναι ένα νέο στέλεχος, το οποίο στοχεύει σε  ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό. Παράλληλα το γεγονός ότι και οι άλλοι κορωνοϊοί αποτελούν συχνό αίτιο ασθματικών παροξυσμών, επιβάλλει, οι αλλεργικοί ασθενείς, να τηρούν τις θεραπευτικές οδηγίες του αλλεργιολόγου τους ως προς τη ρύθμιση της  αλλεργικής ρινίτιδας και του αλλεργικού άσθματος.

Οι ασθενείς με σοβαρό αλλεργικό άσθμα θεωρούνται ευπαθής ομάδα.  Επίσης, οι  ασθενείς που πάσχουν από ήπιο - μέτριο άσθμα αλλά έχουν ιστορικό σοβαρών παροξυσμών, είτε λόγω ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού είτε λόγω εποχιακής έξαρσης των υπευθύνων αλλεργιογόνων, πρέπει  να είναι σε επικοινωνία με τον αλλεργιολόγο τους.

Σημειώνουμε ότι η διαφορική διάγνωση αλλεργικής ρινίτιδας ή/και άσθματος με COVID-19 θα στηριχθεί στο ιστορικό του ασθενούς, την πυρετική κίνηση, την κακουχία, την φαρυγγαλγία,  τις μυαλγίες - αρθραλγίες, τα λιγότερο συχνά συμπτώματα από το πεπτικό, χαρακτηριστικά τα οποία συνηγορούν υπέρ της ιογενούς λοίμωξης.

Τα συμπτώματα ανοσμίας και αγευσίας που φαίνεται να αφορούν στο 60% των ασθενών με COVID-19 και που πιθανότατα οφείλονται στη συμμετοχή των παραρρίνιων κόλπων, θεωρητικά μπορούν να εμφανισθούν και σε μια αλλεργική ρινίτιδα, ωστόσο συνήθως όχι με οξύ τρόπο. Στην αλλεργική  ρινίτιδα  έχουμε ρινική  καταρροή ή και  μπούκωμα , πταρμούς, δακρύρροια, ερεθισμό  οφθαλμών και  επιπεφυκότων. Στο  αλλεργικό  βρογχικό  άσθμα έχουμε  κυρίως δύσπνοια, βήχα, συριγμό και  πρωινές  αφυπνίσεις λόγω δυσκολίας εισπνοής και εκπνοής.

Πολύ  συχνά τόσο  στην αλλεργική  ρινίτιδα όσο και  στο αλλεργικό  βρογχικό άσθμα, μπορεί να έχουμε περιοδικότητα των συμπτωμάτων και εποχική κατανομή. Τέλος, τονίζουμε ότι η κάθε περίπτωση ασθενούς είναι διαφορετική και  οι ιατρικές οδηγίες πρέπει να εξατομικεύονται  πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του ασθενούς.