Η λαπαροσκόπηση στην ουρολογία: Μόνο για τον προστάτη;

Η λαπαροσκόπηση στην ουρολογία: Μόνο για τον προστάτη;
Δρ. Ανδρέας Ανδρέου
Χειρουργός Ουρολόγος
Συνεργάτης ιατρός ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

 

Ιστορική αναδρομή

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί μια καινούργια προσέγγιση στην αντιμετώπιση σοβαρών χειρουργικών περιστατικών και άνοιξε νέους ορίζοντες στον τομέα της ουρολογίας. Πρόκειται για σύγχρονη μέθοδο που πραγματοποιείται εδώ και μια 30ετια στο εξωτερικό, αν και τα σημαντικότερα βήματα εξέλιξης χρονολογούνται μέσα στην τελευταία δεκαπενταετία.

Η πρώτη επιτυχημένη επέμβαση σε άνθρωπο με τη σημερινή της μορφή ήταν μια χολοκυστεκτομή το 1987 από τον Philippe Mouret στη Λυών της Γαλλίας. Από τότε η εξέλιξη της λαπαροσκόπησης ήταν ραγδαία εξαιτίας κυρίως των εγγενών προτερημάτων της. Το 1990 ο Clayman στην Αμερική πραγματοποίησε την πρώτη ουρολογική επέμβαση με λαπαροσκόπηση που ήταν μια νεφρεκτομή. Το 1997 ο Richard Gaston από τη Bordeaux της Γαλλίας πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη ριζική προστατεκτομή και απέδειξε τις δυνατότητες της τεχνικής αυτής. Από τότε η εξέλιξη είναι διαρκής και οι δυνατότητες αυξάνονται με τη βελτίωση των χειρουργικών εργαλείων αλλά και την εμπειρία των χειρουργών.

Περιγραφή της τεχνικής

Σε ασθενή υπό γενική αναισθησία δημιουργείται το πνευμοπεριτόναιο. Εισάγονται στη συνέχεια τα τροκάρ σε διάφορες θέσεις της κοιλιάς, από τα οποία στη συνέχεια θα εισέλθουν τα διάφορα χειρουργικά εργαλεία (Εικ 1). Το λαπαροσκόπιο συνδέεται με κάμερα και με τη βοήθεια ψυχρού φωτισμού ελέγχεται η περιτοναική κοιλότητα. Ανάλογα με το είδος της επέμβασης εισάγονται συνολικά 3 έως 5 τροκάρ (Εικ 2). Τελικά η διάταξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να πραγματοποιήσει την επέμβαση με ασφάλεια για τον ασθενή και με τον δυνατόν λιγότερο τραυματικό τρόπο (Εικ 3). Στο τέλος αφαιρείται το πάσχον όργανο μέσα σε ειδικό σάκο, διευρύνοντας αν χρειαστεί μια από τις προηγούμενες τομές του δέρματος. Η διαδικασία αυτή εκτελείται σε χρόνους ανάλογους πλέον με την κλασική ανοιχτή χειρουργική και ο ασθενής μετά την ανάνηψη επιστρέφει στο θάλαμο του.

Ποτέ ενδείκνυται η λαπαροσκόπηση;

Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία 10 χρόνια με τη βελτιστοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, των μικροεπεμβατικών εργαλείων αλλά και η εκπαίδευση των νέων χειρουργών στη λαπαροσκόπηση, έχουν επιτρέψει να πραγματοποιηθούν λαπαροσκοπικά όλες οι ουρολογικές επεμβάσεις που γίνονται και με ανοιχτή χειρουργική. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η εμπειρία του χειρουργού στη λαπαροσκόπηση και η εξοικείωσή του με την τεχνική για να χειρουργεί με επιτυχία. Η πιο γνωστή επέμβαση στην ουρολογία για το ευρύ κοινό είναι η αφαίρεση του προστάτη για καρκίνο, ή ριζική προστατεκτομή. Ωστόσο πολλές άλλες επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με λαπαροσκόπηση για όλα τα όργανα του ουροποιητικού συστήματος με σκοπό την επίλυση ογκολογικών ή λειτουργικών προβλημάτων. Επεμβάσεις όπως η ριζική ή μερική νεφρεκτομή, η ολική κυστεκτομή, η πυελοπλαστική, η ιεροκολποπηξία για κυστεοκήλη και η αποκατάσταση της κιρσοκήλης είναι επεμβάσεις οι οποίες διενεργούνται καθημερινά με άριστα αποτελέσματα.

Γιατί να προτιμήσουμε τη λαπαροσκόπηση;

Tα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης είναι σημαντικά όταν αυτή διενεργείται από έναν έμπειρο χειρουργό ειδικευμένο σε αυτήν την τεχνική. Η εποπτεία των διαφόρων ιστών είναι πολύ καλύτερη, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ακριβέστερος χειρισμός και μικρότερες απώλειες αίματος. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι μικρότερος, χρησιμοποιούνται λιγότερο ισχυρά αναλγητικά και ο ασθενής έχει ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδο στις καθημερινές του δραστηριότητες. Επίσης το αισθητικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο καθώς αποφεύγονται οι μεγάλες τομές του δέρματος (Εικ 4). Τέλος οι μετεγχειρητικές επιπλοκές όπως λοιμώξεις, κήλη, χρόνιος πόνος και το ποσοστό δημιουργίας συμφύσεων είναι σημαντικά μικρότερες.

Όλα αυτά τα προτερήματα έχουν σαν σκοπό και αποτέλεσμα την γρήγορη έξοδο από το νοσηλευτικό ίδρυμα συνήθως από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα, τη μείωση των δαπανών και την ικανοποίηση των ασθενών ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τα ογκολογικά αποτελέσματα αυτά είναι εφάμιλλα με την κλασική χειρουργική, σύμφωνα με τις διεθνείς μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί. Για τους λογούς αυτούς η λαπαροσκοπική χειρουργική καθιερώθηκε ως μέθοδος επιλογής για την αντιμετώπιση των διαφόρων παθολογικών καταστάσεων των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site: www.urology4u.gr

 

Εικ. 1 : Χειρουργικά εργαλεία λαπαροσκόπησης

 

Εικ. 2: Διάταξη των τροκάρ στην κοιλιακή χώρα.

 

Εικ. 3: Εικόνα ασθενούς κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικής επέμβασης

 

Εικ. 4: Αισθητικό αποτέλεσμα μετά από πυελοπλαστική για στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής.