Ιατρικό αρχείο

Ο ιατρικός φάκελος και οι απαντήσεις των ιατρικών εξετάσεων είναι προσωπικά δεδομένα αυστηρά απόρρητα. Η Κλινική μας, σεβόμενη την ιατρική δεοντολογία καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις, δύναται να δώσει αντίγραφα των ιατρικών εξετάσεων μόνο στον ίδιο το νοσηλευόμενο ή σε εξουσιοδοτημένο άτομο με γνήσιο υπογραφής, κατόπιν αιτήσεως στο Ιατρικό Αρχείο της Κλινικής.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Ώρες Λειτουργίας