Νέα

5 δωρεάν τοκετοί με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας

5 δωρεάν τοκετοί με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας

5 ΔΩΡΕΑΝ τοκετούς σε μονόκλινο δωμάτιο κληρώνει μέσω των Social Media το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη Μητέρα που γιορτάζει σήμερα!

Πέντε μέλλουσες μανούλες, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό στις σελίδες μας στο Facebook και στο Instagram θα κερδίσουν:

 • Νοσήλια τριών (3) ή τεσσάρων (4) ημερών σε μονόκλινο δωμάτιο
 • Έξοδα χειρουργείου
 • Γενική νάρκωση ή επισκληρίδιο αναισθησία
 • Βασικές εξετάσεις της μητέρας και του νεογνού κατά τον χρόνο της νοσηλείας
 • Υλικά και φάρμακα άμεσα σχετιζόμενα με το φυσιολογικό τοκετό και την καισαρική τομή

Ένα Μεγάλο Ευχαριστώ κι ένα μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης για την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια!

Η κλήρωση για τους 5 δωρεάν τοκετούς και η ανακοίνωση των νικητριών θα πραγματοποιηθούν την 4η Ιουνίου 2021.

Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό ακολουθήστε μας στα Social Media, στο Facebook (www.facebook.com/iasothessalias) ή στο Instagram (www.instagram.com/iaso_thessalias/?hl=el), μοιραστείτε μαζί μας τα συναισθήματα που σας δημιουργεί η επικείμενη μητρότητα και μπείτε στην κλήρωση, διεκδικώντας τα δώρα του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας!

Οι αμοιβές του ιατρού και του αναισθησιολόγου δεν περιλαμβάνονται. Το δώρο ισχύει για τοκετούς που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 28.02.2022. Διαβάστε παρακάτω τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού ΙΑΣΩ Θεσσαλίας για Δώρο 5 τοκετούς

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», με έδρα στο Κιλελέρ Λαρίσης, 8Ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας Αθηνών (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει, με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Η διαφημιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η Διοργανώτρια για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι η ALTIUS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Διαφημιστική»). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω των σελίδων που διατηρεί η Διοργανώτρια στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/iasothessalias/, και στο Instagram στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/iaso_thessalias/?hl=el (εφεξής, οι «Ιστοσελίδες του Διαγωνισμού»)..

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Οι παρόντες Όροι βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον παρόντα ιστότοπο https://bit.ly/3tscDpl

1. Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και εφόσον είναι όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής ο «Συμμετέχων»).

1.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζόμενους και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

1.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί νομίμως ως μέλος και να διατηρεί ενεργό λογαριασμό στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (www.facebook.com) είτε στη σελίδα “Instagram” (www.instagram.com) δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης της εν λόγω ιστοσελίδας και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

1.4. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

2. Διάρκεια Διαγωνισμού

2.1. O διαγωνισμός θα διαρκέσει από 09/05/2021 ώρα 12:00 μέχρι και την 31/05/2021 ώρα 23:59. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει το Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

2.2. Η Διοργανώτρια δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στις Ιστοσελίδες του Διαγωνισμού.

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο «Facebook» και / ή στο «Instagram» και να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: Για το Facebook οι Συμμετέχουσες καλούνται να κάνουν like στη σελίδα του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και να αναρτήσουν σχόλιο (comment) κάτω από τη δημοσίευση (Facebook Post) του Διαγωνισμού, στο οποίο θα απαντούν στην ερώτηση της δημοσίευσης του διαγωνισμού. Για το Instagram οι Συμμετέχουσες καλούνται να κάνουν follow τη σελίδα του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και να αναρτήσουν σχόλιο (comment) κάτω από τη δημοσίευση (Instagram Post) του Διαγωνισμού, στο οποίο θα απαντούν στην ερώτηση της δημοσίευσης του διαγωνισμού.

3.2. Οι ως άνω ενέργειες από το Συμμετέχοντα συνιστούν δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιούν τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αγορά προϊόντος ή περαιτέρω διαδικασία.

3.3. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κάθε πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.

3.4. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα κατωτέρω: (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντος ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θίγει δικαιώματα τρίτων.

3.5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό προκειμένου να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

3.6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην ανεβάσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τις Ιστοσελίδες της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της χορήγησης του Δώρου.

3.7 Κάθε Συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο «Facebook» / «Instagram» ID)μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά στην κλήρωση με τα ίδια στοιχεία λογαριασμού στο Διαγωνισμό και, κατ’ επέκταση, στην Κλήρωση. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με τα ίδια στοιχεία, θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε υποβληθείσες και θα αποκλείονται από την Κλήρωση.

4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

4.1. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με μία (1) κλήρωση που θα διεξαχθεί στην έδρα της ALTIUS GROUP Ιουστινιανού 8, Καλαμαριά Θεσσαλονικής, την 04/06/2021.

4.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα διεξαγωγής της Κλήρωσης – με προηγούμενη ανακοίνωσή της στις Ιστοσελίδας του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο.

4.3. Οι νικητές που θα αναδειχθούν κατόπιν της ανωτέρω κληρώσεως θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες της Διοργανώτριας, στο «Facebook», στο «Instagram» και σε άλλους ιστότοπους κατά την κρίση της Διοργανώτριας. Εάν οποιοσδήποτε Συμμετέχων έχει αντίρρηση σχετικά με τη συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, παρακαλούμε να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που έχει ήδη συμμετάσχει μπορεί να ειδοποιήσει τη Διοργανώτρια στο [email protected].

4.4. Η Διοργανώτρια δύναται να απορρίψει οποιονδήποτε νικητή στην περίπτωση που κρίνει πως τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ο Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των στοιχείων του.

5. Δώρο

5.1. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικήτριες από τους συμμετέχοντες στο «Facebook» και δύο (2) νικήτριες από τους συμμετέχοντες στο «Instagram». Το Δώρο που διατίθεται για έκαστο νικητή του Διαγωνισμού είναι πέντε δωρεάν τοκετοί στην Κλινική της Διοργανώτριας.

Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν επίσης τρεις (3) επιλαχούσες από τις συμμετέχουσες στο «Facebook» και δύο (2) επιλαχούσες από τις συμμετέχουσες στο «Instagram», που θα αποκτήσουν δικαίωμα λήψης του Δώρου μόνο εφόσον ο νικητής ή / και οι προηγούμενοι κατά σειρά κλήρωσης επιλαχόντες (εάν υπάρχουν) χάσουν το δικαίωμα ή αρνηθούν να παραλάβουν το Δώρο κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους.

Το δώρο ισχύει για τοκετούς που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 28.02.2022 και περιλαμβάνει:

 • Νοσήλια τριών (3) ή τεσσάρων (4) ημερών σε μονόκλινο δωμάτιο
 • Έξοδα χειρουργείου
 • Γενική νάρκωση ή επισκληρίδιο αναισθησία
 • Βασικές εξετάσεις της μητέρας και του νεογνού κατά τον χρόνο της νοσηλείας
 • Υλικά και φάρμακα άμεσα σχετιζόμενα με το φυσιολογικό τοκετό και την καισαρική τομή

Στο δώρο δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές του ιατρού και του αναισθησιολόγου.

5.3. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερώνονται για τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης του Δώρου τους εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της κλήρωσης. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω επικοινωνίας στο «Facebook»ή στο «Instagram» με προσωπικό μήνυμα, εφόσον η επιλογή για αποστολή μηνύματος είναι ενεργή στο προφίλ τους με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης του δώρου. Συγκεκριμένα, θα ζητείται να δώσουν ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για περαιτέρω επικοινωνία με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίησή τους και την παράδοση του Δώρου.

5.4. Ο νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί για να δηλώσει την αποδοχή του δώρου εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα του αποσταλεί προσωπικό μήνυμα. Ο νικητής που έχει κερδίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διοργανώτρια θα πρέπει πρώτα να κάνει αποδοχή του Δώρου σε συνεννόηση με τη Διοργανώτρια εταιρεία και έπειτα να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με αυτή, προκειμένου να καθοριστούν από κοινού οι λεπτομέρειες αναφορικά με την παροχή των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών. Ρητώς αναφέρεται ότι οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε. (8οχλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας - Αθηνών). Οι νικήτριες θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας για την πραγματοποίηση των ως άνω υπηρεσιών προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο καθώς και το βιβλιάριο υγείας τους.

5.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διορανώτρια χρονικού διαστήματος ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, ακολουθώντας εκ νέου την αναφερόμενη ανωτέρω διαδικασία.

5.6. Όλα τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή, απαγορεύεται, δε, η εκχώρησή τους από το νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.

5.7. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Δεν γίνεται αλλαγή ή αντικατάσταση του Δώρου. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη.

6. Τεχνικά Μέσα

6.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

6.2. Οι Συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του «Facebook» και / ή του «Instagram» καθώς και τους γενικούς όρους χρήσεις και τις πολιτικές του και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας.

6.3. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπό της, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

6.4. Κάθε Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

7. Δημοσιότητα

Οι Όροι Συμμετοχής του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας https://bit.ly/3tscDpl. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τους Όρους Συμμετοχής καθώς και να αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει στις Ιστοσελίδες του Διαγωνισμού, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική της ευχέρεια.

8. Προσωπικά Δεδομένα

8.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR), αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση / δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 γ και στ του GDPR), σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

8.2. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια επεξεργάζεται, στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών, τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Για τους Συμμετέχοντες: το ονοματεπώνυμο, δημόσια στοιχεία προφίλ στο Facebook & στο Instagram.
 • Για τους νικητές: πλέον των ανωτέρω, email, τηλέφωνο, πόλη και στοιχεία ταυτότητας.

8.3. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

8.4. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων υπό 8.1. σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8.5. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων.

8.6. Η Διοργανώτρια ενδέχεται να προβεί στην προβολή των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς (όπως ενδεικτικά τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο).

8.7. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος εκ των συμμετεχόντων επιθυμεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, δικαιούται να το κάνει οποτεδήποτε και χωρίς καμία επιβάρυνση, απευθυνόμενος στη Διοργανώτρια κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, και φορητότητας, επικοινωνώντας στα ίδια ως άνω στοιχεία.

Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

9. . Λοιποί Όροι

9.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας. Η παρούσα ενέργεια δεν διενεργείται από το «Facebook» ή το «Instagram», ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook ή το «Instagram». Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της τρέχουσας ενέργειας όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους Όρους που την διέπουν.

9.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και συνακόλουθα την παροχή του δώρου με σχετική ανακοίνωση στις Ιστοσελίδες του Διαγωνισμού με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Οι παρόντες Όροι θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στις Ιστοσελίδες του Διαγωνισμού.

9.3. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

9.4. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χορήγηση των δώρων.

9.5. Αν κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται η εγκυρότητα και η ισχύς των λοιπών όρων.

9.6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

9.7. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

9.8. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2410996110.

  Δειτε επισης:

  Ημέρα Σύμπλοκων Επεμβάσεων στα Στεφανιαία Αγγεία στο ΙΑΣΩ Θεσσαλία
  ΟΜΙΛΟΣ

  Ημέρα Σύμπλοκων Επεμβάσεων στα Στεφανιαία Αγγεία στο ΙΑΣΩ Θεσσαλία

  Μεγάλο ήταν το ιατρικό ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η «Ημέρα Σύμπλοκων Επεμβάσεων στα Στεφανιαία Αγγεία», που πραγματοποιήθηκε την ...

  Εθελοντική Αιμοδοσία ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Αυτό το καλοκαίρι, χαρίζουμε ζωή!
  ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

  Εθελοντική Αιμοδοσία ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Αυτό το καλοκαίρι, χαρίζουμε ζωή!

  "Αυτό το καλοκαίρι, χαρίζουμε ζωή", φώναξαν με τη δυναμική τους παρουσία τα μέ...

  Καλοκαιρινή Εθελοντική Αιμοδοσία στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
  ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

  Καλοκαιρινή Εθελοντική Αιμοδοσία στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

  Κάθε καλοκαίρι παρατηρείται ανησυχητική μείωση αποθεμάτων αίματος και παραγώγω...