Ογκολογικό Συμβούλιο

Γυναικολογική Ογκολογία
Ογκολογικό Συμβούλιο
Τηλεφωνικό κέντρο
2410 996000
Το τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας συμμετέχει στο τακτικό Ογκολογικό Συμβούλιο για αποφάσεις που αφορούν στη θεραπεία ασθενών με καρκίνο, με συμμετοχή διεπιστημονικής ιατρικής ομάδας. Στο Ογκολογικό Συμβούλιο συμμετέχουν οι χειρουργοί των διαφόρων ειδικοτήτων (καθένας για την ειδικότητά του), οι παθολόγοι ογκολόγοι για τη χημειοθεραπεία και οι ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι. Επίσης, οι παθολογοανατόμοι που μελετούν στο μικροσκόπιο τον ακριβή τύπο του όγκου, οι ακτινολόγοι διαγνώστες που μελετούν απεικονιστικά την πάθηση και γιατροί άλλων ειδικοτήτων κατά περίπτωση. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου καθορίζεται ποια είναι η καταλληλότερη  θεραπεία ή θεραπείες για κάθε περίπτωση, η σειρά με την οποία θα γίνουν και το ακριβές πρωτόκολλο της καθεμίας.