Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Γυναικολογική Ογκολογία
Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Τηλεφωνικό κέντρο
2410 996000

Το υπερσύγχρονο τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για την καταπολέμηση νεοπλασμάτων και καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών της Θεσσαλίας και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδας. Ο εξοπλισμός, γραμμικός επιταχυντής Trilogy της αμερικάνικης εταιρείας Varian, είναι τεχνολογικά ότι πιο σύγχρονο έχει να προσφέρει η επιστήμη στην παγκόσμια αγορά, με δυνατότητα αναβαθμίσεως για όλες τις μελλοντικές εξελίξεις.

Οι ακτινοβολίες είναι μια θεραπευτική επιλογή για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Προκαλούν καταστροφή των κυττάρων στο πεδίο ακτινοβόλησης, μέσω βλάβης του γενετικού υλικού ώστε να καταστεί αδύνατη η περαιτέρω ανάπτυξη και κυτταρική διαίρεση. Επηρεάζονται μόνο τα καρκινικά κύτταρα που βρίσκονται στην περιοχή του σώματος (πεδίο) που δέχεται την ακτινοβολία. Μερικές φορές χρησιμοποιείται για να συρρικνώσει έναν καρκινικό όγκο πριν την εγχείρηση ή για να καταστρέψει τα εναπομείναντα καρκινικά κύτταρα μετά από εγχείρηση, μόνη της ή σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία.

Ο σχεδιασμός της θεραπείας πραγματοποιείται από υπερσύγχρονο μηχάνημα εξομοίωσης, CT Simulator της εταιρείας Siemens, που εντοπίζει την ακριβή θέση ακτινοβόλησης, εξασφαλίζει την αξιόπιστη είσοδο των δεσμών της ακτινοβολίας στο σώμα και παρακολουθεί την εξέλιξη της θεραπείας.

Είναι διαθέσιμες όλες οι σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι εφάμιλλες με τις υπηρεσίες που παρέχονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού:

  • Θεραπεία σύμμορφη με το σχήμα του όγκου τριών διαστάσεων - 3DConformal
  • Ακτινοθεραπεία με πεδία διαμορφούμενης έντασης - IMRT
  • Απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία - IGRT
  • Ογκομετρική τοξοειδής θεραπεία – VMAT
Πληροφορίες
Τηλέφωνα επικοινωνίας: