ΜΕΝΝ

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στη Λάρισα, λειτουργεί από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της Κλινικής. Στη μονάδα νεογνών παρέχονται εξειδικευμένες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας σε πρόωρα και πάσχοντα νεογνά.

Έχοντας την τεχνογνωσία του Ομίλου ΙΑΣΩ η ΜΕΝΝ του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, είναι µια από τις πιο σύγχρονες μονάδες νεογνών που διαθέτει η χώρα µας. Έχει συνολική δυναμικότητα 18 κλινών, διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και έχει δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης των νεογνών, ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης και παθολογίας. Τα επίπεδα Νοσηλείας είναι τρία, απλή, ενδιάμεση και εντατική νοσηλεία. Περιλαμβάνει επίσης,  ένα χώρο απομόνωσης με αρνητική πίεση για τα νεογνά με λοίμωξη, γαλακτοκομείο για παρασκευή ειδικών γαλάτων, χώρο για  μητρικό θηλασμό καθώς και ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την αποθήκευση του μητρικού γάλακτος.

Η Μονάδα είναι πλήρως εφοδιασμένη με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, με δυνατότητα παρακολούθησης, υποστήριξης και αντιμετώπισης ακόμη και των πιο δύσκολων περιστατικών, τελειόμηνων και εξαιρετικά χαμηλού βάρους γέννησης πρόωρων νεογνών.

Στη ΜΕΝΝ του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας εργάζονται σε μόνιμη βάση και αποκλειστικά Παιδίατροι – Νεογνολόγοι, με φυσική παρουσία 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο, υποστηριζόμενοι  από μαίες με μεγάλη εμπειρία στη φροντίδα πρόωρων νεογνών.  Ο Διευθυντής της Μονάδας κατέχει επιπλέον την εξειδίκευση της Παιδοκαρδιολογίας και Εμβρυϊκής Καρδιολογίας, γεγονός που καθιστά τη νοσηλεία των νεογνών με καρδιοπάθειες ιδιαίτερα ασφαλή.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιστημονικής κάλυψης και αντιμετώπισης, τόσο των έκτακτων περιστατικών όσο και του προγραμματισμένου ελέγχου, με ικανούς, έμπειρους και αναγνωρισμένους στο χώρο τους επιστήμονες λοιπών υποειδικοτήτων (Παιδοακτινολόγος, Παιδοοφθαλμίατρος, Παιδοχειρουργός, Παιδοορθοπαιδικός κλπ). Παράλληλα, υπάρχει υποστήριξη από ομάδα εξειδικευμένων στα βρέφη φυσιοθεραπευτών, που ακολουθούν σύγχρονα διεθνή πρωτόκολλα άμεσης παρέμβασης στα νοσηλευόμενα νεογνά.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα χορήγησης πλήρους παρεντερικής διατροφής, όπου είναι απαραίτητη, καθώς και συστηματικής μέτρησης των επιπέδων των χορηγούμενων φαρμάκων.

Η ΜΕΝΝ του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα αναπνευστικής υποστήριξης όπως αναπνευστήρες με δυνατότητα HFOV, ή και CPAP, nCPAP, monitors παρακολούθησης με κεντρικούς σταθμούς, oξύμετρα, αντλίες παρεντερικής χορήγησης υγρών, αντλίες σύριγγας χορήγησης φαρμάκων, αντλίες χορήγησης παραγώγων αίματος καθώς και τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα υπερήχων ειδικού για νεογνά, το οποίο βρίσκεται μόνιμα εντός της ΜΕΝΝ.

Η γνώση, η εμπειρία, η άμεση επικοινωνία του προσωπικού, η επιστημονική υποστήριξη και η άμεση αντιμετώπιση των νοσηλευόμενων νεογνών, καθώς η ενημέρωση, η εμψύχωση και η στήριξη των γονέων είναι τα θεμέλια που διασφαλίζουν την καλύτερη έκβαση των νοσηλευόμενων πρόωρων και πασχόντων νεογνών στη Μονάδα Νεογνών του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Πληροφορίες
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ώρες Λειτουργίας:
Στελέχωση
Επιστημονικά υπεύθυνος

Νέα