ΜΕΝΝ

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στη Λάρισα, λειτουργεί από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της Κλινικής. Στη μονάδα νεογνών παρέχονται εξειδικευμένες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στα πρόωρα νεογνά, αλλά και στα νεογνά με άλλα προβλήματα, που γεννιούνται στην κλινική.

Έχοντας την τεχνογνωσία του Ομίλου ΙΑΣΩ η ΜΕΝΝ του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, είναι µια από τις πιο σύγχρονες μονάδες νεογνών που διαθέτει η χώρα µας. Έχει συνολική δυναμικότητα 18 κλινών, διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και έχει δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης των νεογνών. Τα επίπεδα Νοσηλείας είναι τρία, απλή, ενδιάμεση και εντατικής νοσηλείας, με ένα χώρο απομόνωσης με αρνητική πίεση, χώρο παρασκευής ολικής παρεντερικής διατροφής, γαλακτοκομείο για παρασκευή ειδικών γαλάτων, χώρο για μητρικό θηλασμό καθώς και ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη μακροχρόνια παρακολούθηση (follow up) των νοσηλευομένων στο τμήμα νεογνών.

Η Μονάδα είναι πλήρως εφοδιασμένη με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, με δυνατότητα παρακολούθησης, υποστήριξης και αντιμετώπισης ακόμη και των πιο δύσκολων περιστατικών, τελειόμηνων και εξαιρετικά χαμηλού βάρους γέννησης πρόωρων νεογνών.

Στη ΜΕΝΝ του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας εφημερεύει εξειδικευμένος Νεογνολόγος 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Οι έμπειροι νεογνολόγοι του τμήματος υποστηρίζονται από πεπειραμένο νοσηλευτικό προσωπικό με προδιαγραφές που αντιστοιχούν αριθμητικά στις διεθνείς απαιτήσεις.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιστημονικής κάλυψης και αντιμετώπισης, τόσο των έκτακτων περιστατικών όσο και του προγραμματισμένου ελέγχου, με ικανούς, έμπειρους και αναγνωρισμένους στο χώρο τους επιστήμονες λοιπών υποειδικοτήτων (παιδοακτινολόγος - υπερηχολόγος, παιδονευρολόγος, παιδοοφθαλμίατρος, παιδοχειρουργός, παιδοορθοπεδικός, γενετιστής, κ.λπ).

Σε όλα τα νεογνά υπάρχει δυνατότητα χορήγησης πλήρους παρεντερικής διατροφής, όπου είναι απαραίτητη, καθώς και συστηματικής μέτρησης των επιπέδων των χορηγούμενων φαρμάκων. Επίσης, με τη μέθοδο Kangaroo που εφαρμόζουμε συστηματικά, δίνουμε μηνύματα αισιοδοξίας και ισχυρή παρότρυνση στις μητέρες να διατηρήσουν το μητρικό γάλα.

Η ΜΕΝΝ του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα αναπνευστικής υποστήριξης (όπως αναπνευστήρες HFO, NO, SiPAP, nCPAP), monitors παρακολούθησης με κεντρικούς σταθμούς, oξύμετρα, αντλίες παρεντερικής χορήγησης υγρών, αντλίες σύριγγας χορήγησης φαρμάκων, αντλίες χορήγησης παραγώγων αίματος καθώς και τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα υπερήχων.

Η γνώση, η εμπειρία, η άμεση επικοινωνία του προσωπικού, η επιστημονική υποστήριξη και η άμεση αντιμετώπιση των νοσηλευόμενων νεογνών, καθώς η ενημέρωση, η εμψύχωση και η στήριξη των γονέων είναι τα θεμέλια που διασφαλίζουν την καλύτερη έκβαση των νοσηλευόμενων πρόωρων και πασχόντων νεογνών στη Μονάδα Νεογνών της Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Ώρες Λειτουργίας:

Στελέχωση

Επιστημονικά υπεύθυνος

Νέα