Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων

Πνευμονολογικό
Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων
Τηλεφωνικό κέντρο
2410 996000

Το βρογχοσκοπικό εργαστήριο λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, με τους ειδικούς περιστρεφόμενους βραχίονες, προσφέρει καλύτερη εργονομία και ευελιξία κατά τη διάρκεια της βρογχοσκόπησης.

Οι βρογχοσκοπήσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους Πνευμονολόγους στις διαγνωστικές και θεραπευτικές βρογχοσκοπήσεις με άριστη επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία.

Το Βρογχολογικό εργαστήριο, παρέχει τη δυνατότητα βρογχοσκοπήσεων και λήψης:

  • ενδοβρογχικών βιοψιών.
  • διαβρογχικών βιοψιών.
  • βρογχικών εκπλυμάτων (washing).
  • ξεσμάτων (brushing).
  • βρογχοκυψελιδικών εκπλυμάτων (BAL).

Μάλιστα σε ασθενείς με συγκεκριμένες ενδείξεις (λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου) χρησιμοποιείται η ενδοβρογχική υπερηχογραφία (EBUS-TBNA) για λήψη προς εξέταση κυτταρολογικού υλικού, με σκοπό την διάγνωση/σταδιοποίηση όγκων του πνεύμονα ή την διάγνωση άλλων πνευμονολογικών νοσημάτων.