Νεφρολογικό

Παθολογικός Τομέας
Νεφρολογικό
Τηλεφωνικό κέντρο
2410 996000

Το Νεφρολογικό Τμήμα σκοπεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών στον ασθενή με νεφρολογικά προβλήματα.

Το Τμήμα αποτελείται από τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, το Ιατρείο σπειραματονεφρίτιδων, το Τακτικό Εξωτερικό νεφρολογικό Ιατρείο, το Τακτικό Εξωτερικό μεταμοσχευτικό Ιατρείο, το Ιατρείο προμεταμοσχευτικού ελέγχου, το Έκτακτο Εξωτερικό Νεφρολογικό και μεταμοσχευτικό Ιατρείο, το Ιατρείο νεφρολιθίασης και μεταβολικών νοσημάτων, το Ιατρείο αγγειακής εκτίμησης και ανεύρεσης προσπέλασης [φίστουλα (fistulae), μόσχευμα, μόνιμο ή προσωρινό σφαγιτιδικό, υποκλείδιο ή μηριαίο καθετήρα].

Στην Κλινική νοσηλεύονται ασθενείς με νεφρική βλάβη. Οι ασθενείς αυτοί , με νοσήματα εντοπισμένα αποκλειστικά ή κυρίως στους νεφρούς όπως οι σπειραματονεφρίτιδες, οι διάμεσες νεφρίτιδες, η πολυκυστική νόσος των νεφρών κ.α. ή με άλλα σοβαρά νοσήματα που προσβάλλουν –όχι μόνο αλλά και- τους νεφρούς όπως η υπέρταση , ο σακχαρώδης διαβήτης, οι αγγειίτιδες, ο ερυθηματώδης λύκος, το πολλαπλούν μυέλωμα κ.λπ., παρουσιάζουν ή όχι και νεφρική ανεπάρκεια διάφορης βαρύτητας (στάδια 1 έως 5, με το τελευταίο να είναι η νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου). Στους ανωτέρω ασθενείς γίνεται προσπάθεια να τεθεί ακριβής διάγνωση με εργαστηριακό , απεικονιστικό και σε ορισμένες περιπτώσεις ανατομο-παθολογικό έλεγχο (βιοψία νεφρού) και αντιμετωπίζονται με ενδεδειγμένα διεθνούς ισχύος θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Στο Εξωτερικό ιατρείο :
Παρακολουθούνται ασθενείς με σπειραματονεφρίτιδα συστηματικά στο Ιατρείο σπειραματονεφρίτιδων και όσοι από τους υπόλοιπους χρήζουν τακτικού ελέγχου , παραπέμπονται στο Τακτικό Εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο όπου παρακολουθούνται κατόπιν ραντεβού σε μακροχρόνια βάση. Στο ίδιο ιατρείο παρακολουθούνται και πολλοί άλλοι ασθενείς με νεφρολογικά προβλήματα που δεν έχουν νοσηλευτεί στην κλινική αλλά επιθυμούν να προσέρχονται, προγραμματισμένα, για έλεγχο – θεραπεία στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Στελέχωση
Επιστημονικά υπεύθυνος