Προφιλ ιατρού

ΑΘΗΝΑ ΓΟΜΠΟΥ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνη Νεφρολογικού Τμήματος και Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και Διευθύντρια Α’ Νεφρολογικής Κλινικής
  1. Γενική Κλινική