Γαστρεντερολογικό - Ενδοσκοπικό

Παθολογικός Τομέας
Γαστρεντερολογικό - Ενδοσκοπικό
Τηλεφωνικό κέντρο
2410 996000

Οι δραστηριότητες του Γαστρεντερολογικού τμήματος της Κλινικής καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα της σύγχρονης Γαστρεντερολογίας και της Επεμβατικής Ενδοσκόπησης. Αναλυτικότερα οι επιμέρους δραστηριότητες - τμήματα είναι:

 • Τακτικό γαστρεντερολογικό ιατρείο.
 • Ενδοσκοπικό εργαστήριο: διαγνωστικές και επεμβατικές ενδοσκοπήσεις ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού.
 • ERCP.

Ενδοσκοπικό Τμήμα

Διαγνωστικές ενδοσκοπήσεις ανωτέρου πεπτικού (γαστροσκοπήσεις και 12δακτυλοσκοπήσεις).

Διαγνωστικές ενδοσκοπήσεις κατωτέρου πεπτικού (κολονοσκοπήσεις και ορθοσιγμοειδοσκοπήσεις). Επεμβατικές ενδοσκοπήσεις ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού :

 • Διαστολές στενώσεων οισοφάγου – στομάχου – εντέρου είτε με κηρία είτε με μπαλόνι.
 • Τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stents) σε στενώσεις οισοφάγου - 12δακτύλου - παχέως εντέρου. Επιπλέον και επείγουσα τοποθέτηση stent σε ειλεό παχέoς εντέρου (προεγχειρητικά ως γέφυρα με την επέμβαση: μείωση νοσηρότητας - μείωση διάρκειας νοσηλείας - εντερεκτομή και τελικοτελική αναστόμωση σε ένα χρόνο).
 • Ενδοσκοπική θεραπεία αχαλασίας οισοφάγου.
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων από το ανώτερο και κατώτερο πεπτικό.
 • Απολίνωση κιρσών οισοφάγου (banding): χρόνια θεραπεία και προληπτική.
 • Βλεννογονική εκτομή πρώιμων νεοπλασμάτων και προκαρκινικών καταστάσεων (mucosectomy).
 • Πολυπεκτομές ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού.

ERCP

 • Διαγνωστική και Μαγνητική Παλίνδρομη Χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP).
 • Επεμβατική ERCP (σφιγκτηροτομή - αφαίρεση λίθων – λιθοτριψία -τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων πλαστικών και μεταλλικών αυτοδιατεινόμενων - τοποθέτηση παροχετεύσεων).

Νέα