Πυρηνική Ιατρική

Διαγνωστικός Τομέας
Πυρηνική Ιατρική

Στο τμήμα της πυρηνική ιατρικής, πραγματοποιούνται όλες οι in vivo διαγνωστικές εξετάσεις με ραδιοφάρμακα. Στους άνετους και λειτουργικούς χώρους του τμήματος διατίθεται άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός, με έμπειρο και καταξιωμένο Ιατρικό και παραϊατρικό επιστημονικό προσωπικό. Διαθέτει δικέφαλη τομογραφική γ camera (SPECT) μεταβλητής γωνίας με πλήρες λογισμικό, ώστε να εκτελεί απλές & ολόσωμες σαρώσεις, εντοπισμένες δυσδιάστατες απεικονίσεις, τομογραφικές απεικονίσεις καρδιάς, εγκεφάλου κ.λπ.

Με την χρήση δικέφαλης γ camera επιτυγχάνεται η μείωση του χρόνου εξέτασης με ταυτόχρονη λήψη εικόνων υψηλής ευκρίνειας ενώ παράλληλα υπάρχει και αυτόματο σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων και εξετάσεων . Στο τμήμα διενεργούναι εξετάσεις (σπινθηρογραφήματα) όλων των οργάνων του σώματος όπως: θυρεοειδούς αδένα, παραθυρεοειδών, νεφρών (στατικό & δυναμικό), οστών, πνευμόνων, ήπατος - σπληνός, χοληφόρων, φρουρού λεμφαδένα, εγκεφάλου κ.τ.λ.

Επίσης διενεργείται σπινθηρογράφημα καρδιάς σε ηρεμία και κόπωση, ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία, άμεση ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία σε βρέφη / παιδιά, και σπινθηρογράφημα εγκεφάλου με I-123 DATSCAN, ό,τι πιο σύγχρονο για τη διάγνωση της νόσου Parkinson.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

  • Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου (Tc -99m και Tl-201)
  • Σπινθηρογράφημα οστών (3 φάσεων και ολόσωμο για ορθοπεδικά περιστατικά και για σταδιοποίηση)
  • Σπινθηρογράφημα Θυρεοειδούς αδένος
  • Σπινθηρογράφημα Παραθυρεοειδούς αδένος
  • Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης πνευμόνων
  • Σπινθηρογράφημα Νεφρών (στατικό –DMSA και δυναμικό – DTPA ή MAG-3 σε ενήλικες και σε παιδιά)
  • Σπινθηρογράφημα λεμφογαγγλίων για ανίχνευση φρουρού λεμφαδένα σε Ca μαστού και σε μελάνωμα
  • Σπινθηρογράφημα ολόσωμα με I-131
  • Ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία (σε παιδιά)
Πληροφορίες
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ώρες Λειτουργίας:
Στελέχωση
Επιστημονικά υπεύθυνη