Προφιλ ιατρού

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής
  1. Γενική Κλινική