Προφιλ ιατρού

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας female avatar
ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής
  1. Γενική Κλινική