Προφιλ ιατρού

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Διευθυντής Χειρουργικής Α’ Κλινικής
  1. Γενική Κλινική