Προφιλ ιατρού

Δημητρόπουλος Κωνσταντινος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική