Προφιλ ιατρού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ (ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)

Επιστημονικά Υπεύθυνος Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
  1. Γενική Κλινική