Υβριδική επαναιμάτωση της καρδιάς

Υβριδική επαναιμάτωση της καρδιάς Γράφει ο Δρ Όμηρος Χαλβατζούλης MD, PhD
Καρδιοχειρουργός
Επιστημονικά Υπεύθυνος Τμήματος Χειρουργικής Θώρακος ΙΑΣΩ Θεσσαλίαςς

 

Το μέλλον ήρθε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, συνδυάζοντας αγγειοπλαστική και αορτοστεφανιαία παράκαμψη.

Η υβριδική στεφανιαία επαναιμάτωση είναι η θεραπευτική στρατηγική για τη στεφανιαία νόσο, η οποία αποτελεί την εναλλακτική εξέλιξη στις μέχρι σήμερα παραδοσιακές μεθόδους, την αγγειοπλαστική και την αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Με στόχο στο μέλλον την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και των επιπλοκών, σε συνδυασμό με τη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού οφέλους, η υβριδική θεραπεία αξιοποιεί τα προτερήματα συνδυάζοντας τη δυναμική και των δύο τεχνικών.

Από την πρώτη της περιγραφή το 1996 απο τον Angelini και συνεργάτες, ολοένα και μεγάλωνε η σκέψη και η επιθυμία να συνδυαστούν επεμβατική καρδιολογία και καρδιοχειρουργική για τους πολυαγγειακούς ασθενείς. Χρησιμοποιώντας μία από τις πολλές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικής καρδιοχειρουργικής, αναστομώνεται η έσω μαστική αρτηρία (έσω θωρακική αρτηρία) με τον πρόσθιο κατιόντα, την κεντρική στεφανιαία αρτηρία της καρδιάς και διενεργείται αγγειοπλαστική στα αθηροσκληρυτικά αγγεία της περισπώμενης και δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας. Έτσι, πετυχαίνουμε το αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα που προσφέρει στην επιβίωση, στη διάρκεια, στο χρόνο, αλλά και στην απαλλαγή από τα συμπτώματα της χρήσης της μαστικής αρτηρίας στον πρόσθιο κατιόντα. Συγχρόνως, αποφεύγεται η αυξημένη, σε σχέση με την αγγειοπλαστική, θνητότητα και θνησιμότητα μιας χειρουργικής επέμβασης, ελαττώνοντας το χειρουργικό τραύμα, τις αιμορραγικές επιφάνειες, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια από τη σύγκλειση της αορτής, το χρόνο εξωσωματικής κυκλοφορίας (on pump / off pump) και το χρόνο της συνολικής επέμβασης.

Συνδυάζοντας την αγγειοπλαστική με stent για τα λοιπά αγγεία του μυοκαρδίου, ουσιαστικά ξεπερνάμε και τη χαμηλή πιστότητα στο χρόνο των φλεβικών και λοιπών μοσχευμάτων που χρησιμοποιούνται (εξαιρείται η χρήση δύο μαστικών αρτηριών που φέρει ακόμα προτέρημα και μπορεί να έχει θέση στην υβριδική επαναιμάτωση). Τα νέας γενιάς καρδιακά φαρμακευτικά επικαλυμμένα stent έχουν πλέον, βάσει μελετών, παρόμοια και σε μερικές περιπτώσεις καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα από τα φλεβικά και λοιπά μοσχεύματα. Η ευκολία της αγγειοπλαστικής από την κερκιδική πλέον αρτηρία (δηλαδή από το χέρι), σε συνδυασμό με την ταχύτητα λόγω μεγάλης καμπύλης εκμάθησης των εκπαιδευμένων επεμβατικών καρδιολόγων, δίνουν το τεράστιο προτέρημα της «άνεσης» του ασθενή με άριστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Τέλος, η σωτήρια ευεργετική εφαρμογή της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, έρχεται πλέον να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα δημιουργούσε η ανάγκη της επείγουσας παρέμβασης, σε σχέση με τη «μόνιμη» θεραπευτική λύση σε πολυαγγειακούς στεφανιαίους ασθενείς.

To ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, με τεχνολογία αλλά κυρίως με τεχνογνωσία αιχμής, καθώς και με την άρτια συνεργασία μεταξύ του επεμβατικού καρδιολόγου κ. Νικόλαου Μαγκούτη και καρδιοχειρουργικής ομάδας (Heart Team), υποδέχεται και εφαρμόζει το μέλλον. Το πρόγραμμα υβριδικής επαναιμάτωσης, με ολοένα και αυξανόμενο αριθμό περιστατικών, με γνώμονα όχι μόνο την επιστημονική μετάβαση μας στον 21ο αιώνα, αλλά κυρίως το βέλτιστο θεραπευτικό όφελος για κάθε ασθενή, προσφέροντας όπως πάντα πολύ υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.