Τεχνολογία αιχμής στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Τεχνολογία αιχμής στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Νέο, υπερσύγχρονο Λαπαροσκοπικό Πύργο του κατασκευαστικού οίκου Olympus, τεχνολογίας 4Κ UHD με Monitor 31’’ διαθέτει το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Πρόκειται για τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό που αφορά στη λαπαροσκοπική χειρουργική, καθώς προσφέρει ευρύτερη γκάμα χρωμάτων, υψηλή ευκρίνεια απεικόνισης και μεγάλη μεγέθυνση. Επιτρέπει την παρατήρηση από πολύ κοντά, αφού τετραπλασιάζει τόσο τη συνολική μεταδιδόμενη εικόνα όσο και τις λεπτομέρειες.

Σημειώνεται ότι ο Λαπαροσκοπικός Πύργος είναι κατάλληλος για την πλειοψηφία των γυναικολογικών, ουρολογικών και ΩΡΛ λαπαροσκοπικών-ενδοσκοπικών επεμβάσεων.

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αφενός η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου η συνεχής επένδυση σε τεχνολογία αιχμής θεωρείται βασική υποχρέωση προς τους ασθενείς. Η προμήθεια νέου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας κρίνεται απαραίτητη, ώστε οι συνεργάτες ιατροί να μπορούν απρόσκοπτα να προσφέρουν στους ασθενείς ασφαλείς υπηρεσίες.

Με τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το άριστο ιατρικό, επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας επιτυγχάνεται η κάλυψη κάθε περιστατικού. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και η ιατροτεχνική υποδομή καθιστούν τις συνθήκες νοσηλείας μοναδικές στη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα.