Ενδοβρογικός Υπέρηχος Convex-Probe (EBUS)

Ενδοβρογικός Υπέρηχος Convex-Probe (EBUS) Παύλος Ζαρογουλίδης, M.D, Ph.D
Επεμβατικός Πνευμονολόγος
Συνεργάτης ΙΑΣΩ θεσσαλίας

 

Aγαπητοί συνάδελφοι,

Ο ενδοβρογχικός υπέρηχος convex-probe endobronchial ultrasound EBUS της εταιρείας PENTAX είναι ένα εργαλείο το οποίο προστίθεται στη διαγνωστική φαρέτρα του Θωρακοχειρουργικού Τμήματος του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Με χαρά σας ενημερώνουμε και σας προσκαλούμε να συνεργαστούμε σε αυτό διαγνωστικό κομμάτι της Επεμβατικής Πνευμονολογίας. Ο ενδοβρογχικός υπέρηχος (ΕΒUS) είναι μια υβριδική ενδοσκοπική τεχνική που συνδυάζει την απλή επισκόπηση των αεραγωγών μαζί με τον υπέρηχο. Με αυτήν την μέθοδο όταν μία μάζα δεν είναι προσεγγίσιμη με την απλή επισκόπηση καθώς εντοπίζεται πέριξ του τοιχώματος των αεραγωγών, τότε μπορούμε να πάρουμε κατευθυνόμενη βιοψία με την κεφαλή του υπερήχου χωρίς να χάνουμε χρόνο. Επίσης όταν υπάρχουν διογκωμένοι λεμφαδένες τότε το διαγνωστικό εργαλείο επιλογής είναι ο ενδοβρογχικός υπέρηχος (EBUS) που θα απαντήσει εάν πρόκειται για κακοήθεια ή καλοήθεια (π.χ σαρκοείδωση), χωρίς χειρουργείο.

Λίγα λόγια για τον καρκίνου του πνεύμονα όπου πολύ συχνά χρησιμοποιείται ο ενδοβρογχικός υπέρηχος (EBUS). `` O Kαρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο συχνός καρκίνος για τους άνδρες μετά από τον καρκίνο του προστάτη και για τις γυναίκες μετά από τον καρκίνο του μαστού. Η έγκαιρη διάγνωση και σταδιοποίηση είναι υψίστης σημασίας. Η διάγνωση κάποιας ύποπτης βλάβης μπορεί να γίνει με τακτικούς απεικονιστικούς ελέγχους, εφόσον κάποιος ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου όπως οι καπνιστές και στη συνέχεια με μία σειρά από ενδοσκοπικές τεχνικές. Εφόσον παρατηρηθεί εύρημα σε απεικονιστικό έλεγχο (π.χ μάζα, διογκωμένοι λεμφαδένες) τότε με μία σειρά από εξετάσεις, όπως βρογχοσκόπηση, ενδοβρογχικό υπέρηχο (ΕBUS) ή βιοψία υπό την καθοδήγηση αξονικού ή υπερήχου θα γίνει βιοψία για να προκύψει η διάγνωση. Ο ενδοβρογχικός υπέρηχος (ΕBUS) είναι το εργαλείο επιλογής για την σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα μαζί με τον ποζιτρονικό / αξονικό τομογράφο (PET/CT), καθώς μόνο με την σταδιοποίηση μπορεί να αποφασιστεί η μετέπειτα θεραπευτική προσέγγιση του αρρώστου. Μετά την σταδιοποίηση το ογκολογικό συμβούλιο, που είναι επίσης ‘άκρως απαραίτητο στις μέρες μας, θα καθοδηγήσει τον ασθενή στην σωστή αντιμετώπιση (θεραπεία-χειρουργείο). Καθώς σήμερα υπάρχουν ``στοχευμένες θεραπείες`` με την μορφή χαπιού ή ανοσοθεραπείας θα πρέπει να ενημερώνεται ο ασθενής και να γίνεται μοριακός έλεγχος στο υλικό της βιοψίας.

Κλινικά Σενάρια

Περιστατικό 1. (Λυομύωμα οισοφάγου)

Aσθενής άντρας 55 ετών καπνιστής προσέρχεται με αξονική τομογραφία θώρακος όπου απεικονίζεται μάζα γύρω από τον αριστερό στελεχιαίο βρόγχο και τον οισοφάγο, εικόνα 1. Δεν υπήρχε ενδοβρογχική βλάβη (εικόνα 2.) και έγινε βιοψία του παθολογικού ιστού με την καθοδήγηση του υπερήχου του συστήματος, εικόνα 3.

 

Εικόνα 1.

 

 

Εικόνα 2.

 

 

Εικόνα 3.

 

Το αποτέλεσμα ήταν λυομύωμα του οισοφάγου.

Περιστατικό 2. (Σαρκοείδωση)

Γυναίκα ασθενής 46 ετών προσέρχεται με πρόσφατο PET-CT με θετικούς πυλαίους λεμφαδένες και υποτροπιδικό λεμφαδένα από 5.5 έως 7.6 SUV, εικόνα 1(αριστερά απεικόνιση του υποτροπιδικού λεμφαδένα με τον υπέρηχο του συστήματος και δεξιά εικόνα PET-CT λήψη μεσοθωρακίου.

 

Εικόνα 1.

 

 

Διάγνωση σαρκοείδωση, εικόνα 2.

Εικόνα 2.

 

Περιστατικό 3. (Β-Λέμφωμα)

Ασθενής γυναίκα 44 ετών με γνωστό ιστορικό πνευμονικής υπέρτασης υπό αγωγή από καρδιολόγους προσέρχεται με λεμφαδενικό μπλόκ παραλλαγή θέσης 4 δεξιά, εικόνα 1. Το λεμφαδενικό μπλόκ απεικονίζεται με τον υπέρηχο του συστήματος στην εικόνα 2.

 

Εικόνα 1.

 

 

Εικόνα 2.

 

 

Διάγνωση B-λέμφωμα, εικόνα 3.

Εικόνα 3.

 

Περιστατικό 4. (Τ-Λέμφωμα)

Ασθενής 55 ετών προσέρχεται με πλευριτική συλλoγή αριστερού ημιθωρακίου και διογκωμένο υποτροπιδικό λεμφαδένα, εικόνα 1 αξονική θώρακος και εικόνα 2 απεικόνιση του λεμφαδένα με τον υπέρηχο του συστήματος.

 

Εικόνα 1.

 

 

Εικόνα 2.

 

 

Διάγνωση T- λέμφωμα, εικόνα 3.

Εικόνα 3.

 

Περιστατικό 5. (Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα)

Ασθενής 65 ετών καπνιστής προσέρχεται με πρόσφατο PET-CT και θετικό μπλόκ λεμφαδένων παρατραχειακά δεξιά, εικόνα 1.

 

Εικόνα 1.

 

 

Απεικόνιση του μπλόκ λεμφαδένων στην εικόνα 2.

Εικόνα 2.

 

 

Διάγνωση στην εικόνα 3 αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα.

Εικόνα 3.

 

Περιστατικό 6. (θύμωμα)

Άντρας 60 ετών προσέρχεται με μάζα πρόσθιου μεσοθωρακικού χώρου. Η μάζα στο συγκεκριμένο ασθενή είναι προσπελάσιμη με το σύστημα Convex-Probe EBUS εικόνα 1. Η διάγνωση είναι θύμωμα, εικόνα 2.

 

Εικόνα 1.

 

 

Εικόνα 2.

 

Περιστατικό 7. (Έκτοπος Θυροειδής)

Σε ασθενή κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης του για χειρουργείο χολής διαπιστώνεται δύσκολη διασωλήνωση λόγω παρεκτόπησης τραχείας. Μετά το πέρας του χειρουργείου διαπιστώνεται παρατραχειακός ιστός ο οποίος μετά από βιοψία (εικόνα 1.) με το σύστημα Convex-Probe EBUS διαπιστώνεται ότι είναι έκτοπος θυρεοειδικός ιστός (εικόνα 2,3).

 

Εικόνα 1.

 

 

Εικόνα 2.

 

 

Εικόνα 3.

 

 

Με εκτίμηση,

Παύλος Ζαρογουλίδης, M.D, Ph.D

Επεμβατικός Πνευμονολόγος