Ασφάλειες

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας έχει επεκτείνει τη συνεργασία του με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες ασφαλιστικές εταιρίες, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας στους ασφαλισμένους. Η συνεργασία αφορά στην αντιμετώπιση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας και καλύπτονται με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθώς και στην παροχή προνομίων υγείας για εξωτερικά και επείγοντα περιστατικά.