Νέα

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ιασώ Θεσσαλίας - Ομιλία Προέδρου

Αγαπητοί φίλοι μέτοχοι και αγαπητοί συνάδελφοι

Σήμερα πραγματοποιούμε την 1η έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας εν λειτουργία και έχω την τιμή να συμμετέχω, μετά τις πρόσφατες αλλαγές, με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Πριν από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά όλους όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ξεκίνησε σαν Όραμα Ζωής και έγινε για όλους έργο ζωής.

Είναι ένα νοσοκομείο που στηρίζεται στην ισότιμη συνεργασία των ιατρών - συναδέλφων και στη σωστή και αξιόπιστη αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών των ασθενών, με σεβασμό στον Άνθρωπο και την μοναδικότητα του. Είναι ένα νοσοκομείο των γιατρών, αφού στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχουν μόνο γιατροί.

Είναι ένα νοσοκομείο των γιατρών της Θεσσαλίας γιατί από τις πρώτες μέρες της λειτουργίας του οι περισσότεροι από τους γιατρούς της Θεσσαλίας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και είτε άμεσα είτε έμμεσα συνεργάζονται μαζί μας.

Με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης καλώ εσάς τους γιατρούς μετόχους και όλους τους μέχρι σήμερα συνεργάτες γιατρούς, να αγκαλιάσουμε αυτό το υπέροχο δημιούργημα με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με σκοπό να καταστεί το καλύτερο νοσοκομείο της περιοχής και να πετύχει οικονομικά αποτελέσματα, τέτοια ώστε να αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς.

Η λειτουργία του ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ άρχισε τον Μάρτιο του 2010, τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2010 και πιστεύω πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα αποτελεί ένα πλήρως ολοκληρωμένο νοσοκομείο αφού θα λειτουργήσουν και όσα ακόμα τμήματα κρίθηκαν απαραίτητα από την ανάλυση των αναγκών της περιοχής. Ένα από αυτά είναι η ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, η οποία εντός των επόμενων ημερών θα λάβει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας, και στο άμεσο διάστημα θα υποδεχτεί τους πρώτους νεφροπαθείς. Ήδη έχει επιλεγεί και έχει προσληφθεί το πρώτο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Επίσης άλλο τμήμα είναι αυτό της ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού, έχει επιλεγεί και έχει προσληφθεί το βασικό ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό και εκκρεμούν ο έλεγχος από την επιτροπή του Δημόκριτου και η έκδοση της άδειας από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Υγείας, η οποία αναμένεται να συσταθεί τις επόμενες ημέρες, οπότε και θα αδειοδοτηθεί.

Με τη λήψη της άδειας λειτουργίας επιδίωξη μας ήταν η υπογραφή συμβάσεων με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ήδη έχουν υπογραφεί σχετικές συμβάσεις με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και την GENERALI και είμαστε στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης με δύο ακόμα ασφαλιστικές εταιρίες.

Επίσης επιδιώξαμε σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουμε ήδη σύμβαση με τον ΟΓΑ από την 1.10.2010 και με το ΙΚΑ από την επόμενη εβδομάδα. Βρισκόμαστε επίσης στο τελευταίο στάδιο διαπραγμάτευσης με τoν ΟΑΕΕ και εξετάζουμε το ενδεχόμενο σύμβασης με τον ΟΠΑΔ και το ΝΑΤ.

Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για την εκπόνηση προγραμμάτων check up ανδρών, γυναικών και παιδιών που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφαρμόζονται από την 1η Νοεμβρίου, καθώς και την δημιουργία προγράμματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την ονομασία ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2010.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο σύναψης σύμβασης συνεργασίας με τις ποδοσφαιρικές ομάδες ΠΑΕ Λάρισας και Ολυμπιακού Βόλου που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα SUPER LEAGUE. Στις ομάδες αυτές θα παρέχουμε αρκετές υπηρεσίες, ως αντιστάθμισμα σε ειδικά προγράμματα χορηγίας τους. Ως έμπρακτη αναγνώριση του σημαντικού ρόλου των γιατρών και της ενεργούς συμμετοχής τους στην υλοποίηση του Οράματος του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι εκπονήθηκε και θα σας κοινοποιηθεί εγγράφως, το πρόγραμμα ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ για όλους τους γιατρούς του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Ειδικά όμως για τους μετόχους του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αποφασίστηκε να δοθούν πρόσθετα προνόμια και παροχές τα οποία επίσης θα σας γνωστοποιηθούν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

----------------------

Αναγνωρίζοντας τη βοήθεια των μέχρι σήμερα μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε να γίνει κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, γιατί θεωρούμε ότι αυτά τα αποθεματικά θα πρέπει να διανεμηθούν με τη μορφή μετοχών στους μέχρι σήμερα μετόχους.

Τα Αποθεματικά της Εταιρίας ανέρχονται σε 8, 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Από το ποσό αυτό κεφαλαιοποιούμε τα 8 περίπου εκατομμύρια ευρώ, ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν 4 νέες μετοχές για κάθε μια παλαιά. Τα ακριβή ποσά περιέχονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου · ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Όπως είναι γνωστό όλοι οι μέτοχοι είμαστε γιατροί και θέλουμε να προσελκύσουμε και αρκετούς νέους συναδέλφους, όχι απλά ως συνεργάτες, αλλά ως μετόχους του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Γι’ αυτό σας προτείνω και σας παρακαλώ να υποστηρίξετε την πρόταση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην τιμή διάθεσης ίση με τις τελευταίες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό βέβαια θα γίνει για τελευταία φορά, η επόμενη αύξηση δεν μπορεί να έχει τιμή χαμηλότερη από 1 €, δεδομένου ότι η σημερινή αύξηση θα γίνει στη τιμή των 88 λεπτών (0,88 €). Αυτό σημαίνει ότι όσοι γιατροί είναι ήδη συνεργάτες του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ή έχουν αποφασίσει να γίνουν, τους παρέχεται η δυνατότητα και θα έλεγα η μοναδική δυνατότητα, να αποκτήσουν σε τιμή ίση με την τιμή που αγοράσαμε οι περισσότεροι από εμάς μετοχές του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Η Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως ανακοινώθηκε και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, προτείνεται να γίνει με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Επιπλέον, θα ήθελα να αναφερθώ στο ποσό της αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου. Για την κάλυψη των άμεσων ταμειακών αναγκών, οι οποίες προέρχονται πρώτον από το πρώτο διάστημα λειτουργίας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, όπου είναι λογικό ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός περιστατικών και δεύτερον από την ανάγκη για χρηματοδότηση των αναγκών της εταιρείας λόγω της σύμβασης με τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία είναι γνωστό ότι καθυστερούν υπέρμετρα τις πληρωμές τους. Ως ελάχιστο ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εκτιμήθηκε ότι είναι το ποσό των 4,4 εκ ευρώ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι και μέτοχοι,

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ξεκίνησε τη λειτουργία του με κάποια επιφυλακτικότητα αναφορικά με τις δυνατότητες συνεργασίας όλων των συντελεστών της εταιρείας (εγκαταστάσεις – εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό). Έκανε τα εγκαίνια με μεγάλη επιτυχία όταν εξασφάλισε εναρμόνιση της ισορροπίας και της ομαλής λειτουργίας όλων των αναφερόμενων συντελεστών. Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και την έναρξη λειτουργίας και των υπολοίπων τμημάτων και μετά την συμπλήρωση όποιων κενών παρουσιάστηκαν σε ιατρικό κυρίως προσωπικό, θεωρώ ότι είμαστε σε θέση να πούμε με βεβαιότητα, ότι το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αποτελεί ένα πλήρες από κάθε άποψη νοσοκομείο και τώρα αρχίζει η ουσιαστική λειτουργία του. Συμφωνώ λοιπόν με την άποψη που εκφράστηκε ότι το 2011 θα είναι η χρονιά του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

----------------------

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μέχρι σήμερα ανεχθήκαμε, χωρίς απάντηση επιθέσεις κάθε είδους από τους ανταγωνιστές και τους αντιπάλους μας. Δεχθήκαμε κάθε είδους κατηγορίες, ανεχθήκαμε πλήθος δυσφημιστικών ειδήσεων, υποστήκαμε αρκετά εμπόδια στη μέχρι σήμερα διαδρομή μας, αλλά τίποτε από όλα αυτά δεν έπιασε τόπο. Έπεσαν στο κενό όλες οι προσπάθειες προσβολής και παρεμπόδισης της ίδρυσης και της έναρξης λειτουργίας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και για αυτό θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς, για μια ακόμα φορά, και όλους όσους πίστεψαν και δούλεψαν για την υλοποίηση του οράματος.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας είναι πλέον γεγονός, έχουν αποδεχτεί την ύπαρξη του και οι πιο δύσπιστοι, οι οποίοι κατάλαβαν ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουν να το πολεμούν. Κάθε προσπάθεια από εδώ και στο εξής θα αντικρούεται με τον τρόπο που τους ταιριάζει.

- Και αυτό γιατί όλοι εμείς που φτιάξαμε το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ήρθαμε να ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ και όχι για να ανταγωνισθούμε… - Ηρθαμε να ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ, να ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ και όχι να καταργήσουμε…

- Ηρθαμε να ΣΥΝΘΕΣΟΥΜΕ και όχι να διαιρέσουμε…

  Δειτε επισης:

  Ημέρα Σύμπλοκων Επεμβάσεων στα Στεφανιαία Αγγεία στο ΙΑΣΩ Θεσσαλία
  ΟΜΙΛΟΣ

  Ημέρα Σύμπλοκων Επεμβάσεων στα Στεφανιαία Αγγεία στο ΙΑΣΩ Θεσσαλία

  Μεγάλο ήταν το ιατρικό ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η «Ημέρα Σύμπλοκων Επεμβάσεων στα Στεφανιαία Αγγεία», που πραγματοποιήθηκε την ...

  Εθελοντική Αιμοδοσία ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Αυτό το καλοκαίρι, χαρίζουμε ζωή!
  ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

  Εθελοντική Αιμοδοσία ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Αυτό το καλοκαίρι, χαρίζουμε ζωή!

  "Αυτό το καλοκαίρι, χαρίζουμε ζωή", φώναξαν με τη δυναμική τους παρουσία τα μέ...

  Καλοκαιρινή Εθελοντική Αιμοδοσία στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
  ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

  Καλοκαιρινή Εθελοντική Αιμοδοσία στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

  Κάθε καλοκαίρι παρατηρείται ανησυχητική μείωση αποθεμάτων αίματος και παραγώγω...