Θωρακοχειρουργικό

Χειρουργικός Τομέας
Θωρακοχειρουργικό

Διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των καλοηθών (πνευμοθώρακα, πλευριτικές συλλογές) και κακοηθών (π.χ. καρκίνος πνεύμονα, κακοήθεις πλευριτικές συλλογές) παθήσεων του θώρακα με τις πιο σύγχρονες και ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές.
Πληροφορίες
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ώρες Λειτουργίας:
Στελέχωση
Διευθυντής Θωρακοχειρουργικού τμήματος Thorax Heart ΙΑΣΩ Θεσσαλίας