Καρδιοχειρουργικό

Χειρουργικός Τομέας
Καρδιοχειρουργικό

Τηλεφωνικό κέντρο

2410 996000
  • Επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (Bypass) με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας ή σε πάλλουσα καρδιά (off pump),
  • Παθήσεις αορτικής βαλβίδας (στένωση – ανεπάρκεια, αντικατάσταση ή πλαστική αποκατάσταση),
  • Παθήσεις μιτροειδούς βαλβίδας (στένωση – ανεπάρκεια, αντικατάσταση ή πλαστική αποκατάσταση),
  • Παθήσεις τριγλώχινας βαλβίδας (στένωση – ανεπάρκεια, αντικατάσταση ή πλαστική αποκατάσταση),
  • Παθήσεις αορτής – αορτικού τόξου

Στελέχωση

Διευθυντής καρδιοχειρουργικού τμήματος Thorax Heart ΙΑΣΩ Θεσσαλίας