Πνευμονολογικό Τμήμα

Πνευμονολογικό
Α΄ Πνευμονολογική Κλινική

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας έχει αναπτυχθεί Πνευμονολογικό Τμήμα το οποίο εντάσσεται στον παθολογικό τομέα.

Το Πνευμονολογικό Τμήμα διαθέτει:

 • Εργαστήριο ελέγχου αναπνευστικής λειτουργίας, ο εξοπλισμός του οποίου επιτρέπει τη διερεύνηση και την κλινική αξιολόγηση:
  • Αποφρακτικών συνδρόμων.
  • Περιοριστικών συνδρόμων.

Για τη διερεύνηση των ανωτέρω συνδρόμων είναι δυνατή η μέτρηση δυναμικών (FEV1, FVC, FEF 25%-75%) και στατικών (TLC, RV, FRC) όγκων.

 • Βρογχολογικό εργαστήριο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα βρογχοσκοπήσεων και λήψης :
  • ενδοβρογχικών βιοψιών.
  • διαβρογχικών βιοψιών.
  • βρογχικών εκπλυμάτων (washing).
  • ξεσμάτων (brushing).
  • βρογχοκυψελιδικών εκπλυμάτων (BAL).
 • Τακτικό Πνευμονολογικό εξωτερικό ιατρείο , το οποίο παρέχει τη δυνατότητα :
  • Κλινικής παρακολούθησης των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα.
  • Ενδονοσοκομειακής υποστήριξης.
Πληροφορίες
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ώρες Λειτουργίας:
Στελέχωση
Επιστημονικά υπεύθυνος