Προφιλ ιατρού

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας male avatar
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΣΙΜΙΔΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική