Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΣΙΜΙΔΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική