Προφιλ ιατρού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΥΓΟΥΛΑΚΗΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Ουρολογικού Τμήματος
  1. Γενική Κλινική