Προφιλ ιατρού

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας male avatar
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΒΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική