Προφιλ ιατρού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΒΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική