Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΥΛΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική