Προφιλ ιατρού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Διευθυντής Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Επανορθωτικής Χειρουργικής Μεγάλων Αρθρώσεων και Σπονδυλικής Στήλης
  1. Γενική Κλινική