Προφιλ ιατρού

ΡΟΣΙΤΣΑ ΤΟΝΤΟΡΟΒΑ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική