Προφιλ ιατρού

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΓΑΡΑ-ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική