Προφιλ ιατρού

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΑΚΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική