Προφιλ ιατρού

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας female avatar
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

Συντονίστρια Αναισθησιολογικού
  1. Γενική Κλινική