Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

Συντονίστρια Αναισθησιολογικού
  1. Γενική Κλινική