Προφιλ ιατρού

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας female avatar
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
  1. Γενική Κλινική