Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΙΖΟΥΛΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας
  1. Γενική Κλινική