Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΙΖΟΥΛΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας, Δ/ντρια Α Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας
  1. Γενική Κλινική