Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

Επιμελητής Α Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας
  1. Γενική Κλινική