Προφιλ ιατρού

ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

Επιμελητής Α Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας
  1. Γενική Κλινική