Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Παθολογοανατομίας
  1. Γενική Κλινική