Προφιλ ιατρού

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Παθολογοανατομίας
  1. Γενική Κλινική