Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική