Προφιλ ιατρού

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΝΤΑΛΑΠΑΣΧΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνη Καρδιολογικού Τμήματος - Καρδιολογική Υπερηχογραφία. Διευθύντρια Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής
  1. Γενική Κλινική