Προφιλ ιατρού

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας female avatar
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΝΤΖΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική