Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

MD, PhD (Abd. UK), FRCOG (UK)
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική