Προφιλ ιατρού

ΦΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Χειρουργικού Τμήματος - Διευθυντής Β΄ Χειρουργικής Κλινικής
  1. Γενική Κλινική