Προφιλ ιατρού

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας male avatar
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική