Προφιλ ιατρού

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Επιμελητής Α΄ Παθολογικής Κλινικής
  1. Γενική Κλινική