Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική