Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΝΤΖΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Μαιευτικού Τμήματος
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική