Προφιλ ιατρού

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας male avatar
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΝΤΖΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Μαιευτικού Τμήματος
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική